KADRA PEDAGOGICZNA

dyrektor szkoły mgr Danuta Czajkowska
wicedyrektor szkoły  mgr inż. Anna Wisłocka - Bogdanowicz
                                    mgr Jan Kondratowicz
kierownik warsztatów mgr inż. Piotr Kochański
kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Krystyna Leszczyszyn
kierownik internatu mgr Adam Wołoszyn

 

                                                               KADRA PEDAGOGICZNA

 

BENA MARIUSZ

przedmioty zawodowe

 

BIAŁKOWSKI ZBIGNIEW

praktyczna nauka zawodu

 

BIBIK ZDZISŁAW

praktyczna nauka zawodu

 

BOBYK JACEK

religia

 

BRATKOWSKA HONORATA

matematyka

Wychowawca:

4 TE/TI

BUKOWSKA – SIEMASZKO JUSTYNA

 

BIBLIOTEKARZ

CHMIELEWSKA ALICJA

Historia

wos

Wychowawca:

1 TP

CHMURA ANNA

matematyka

podstawy przedsiębiorczości

prowadzenie działalności gospodarczej

Wychowawca:

2 ZSZ MZiRW A

CZYŻ ANDRZEJ

praktyczna nauka zawodu

Wychowawca:

3 S1

DENIS TADEUSZ

praktyczna nauka zawodu

 

DOBRZAŃSKI STANISŁAW

praktyczna nauka zawodu

 

DWORNICKA OLIWIA

język niemiecki

 

GAŁANIK AGNIESZKA

matematyka

 

GROBLEWSKA JUSTYNA

religia

 

GRYSZKIEWICZ ALINA

 

BIBLIOTEKARZ

HINC - TURCZYN AGNIESZKA

język niemiecki

Wychowawca:

3 TE/TO

IWANEK MAREK

edukacja dla bezpieczeństwa

przedmioty zawodowe

 Wychowawca:

1 P/M

KNOPIK  IZABELLA

język angielski

Wychowawca:

2 TE/TO

KOCHAŃSKI PIOTR

praktyczna nauka zawodu

KIEROWNIK WARSZTATÓW

KOJTYCH MIECZYSŁAW

informatyka

 

KONDRATOWICZ JAN

geografia

WICEDYREKTOR

KOSIŁOWICZ MICHAŁ

przedmioty zawodowe –

mechanika

praktyczna nauka zawodu

 

KOŚCIEŃ JAROSŁAW

praktyczna nauka zawodu

 

KOTOWICZ AGNIESZKA

przedmioty zawodowe - budownictwo

informatyka

 

KRAJNIK TADEUSZ

praktyczna nauka zawodu

 

KRUSZEWSKI HIERONIM

przedmioty zawodowe - budownictwo

 

KULESZYŃSKI JACEK

Wychowanie fizyczne

Wychowawca:

2 S/P

LESZCZYSZYN KRYSTYNA

przedmioty zawodowe - budownictwo

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

LINIEWICZ BEATA

przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu

 

ŁABĘCKI ADAM

etyka

BIBLIOTEKARZ

MIKRUT BERNADETA

wychowanie fizyczne

Wychowawca:

2 ZSZ MZiRW B

MIŚKO DARIUSZ

Fizyka

BHP

 

NOCZYŃSKA-DROŹDZIEL KATARZYNA

język rosyjski

język niemiecki

Wychowawca:

4 TZ b/AK

OSTROWSKI ANDRZEJ

praktyczna nauka zawodu

 

OZIEMBLEWSKA RENATA

 

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

PAWLEWICZ BEATA

 

PEDAGOG

PIEŃKOWSKI SEBASTIAN

przedmioty zawodowe –

elektronika

informatyka

Wychowawca:

1 TE/TO

PODGÓRSKA KATARZYNA

język angielski

 

PODGÓRSKA KATARZYNA TERESA

język polski

Wychowawca:

1 TZ B/AK/D

PROKOPOWICZ HENRYK

praktyczna nauka zawodu

 

RAK RENATA

biologia

 chemia

 wychowanie do życia w rodzinie

Wychowawca:

4TP 

RÓŻEWICKA ARLENA

historia

wiedza o społeczeństwie

historia i społeczeństwo

Wychowawca:

3 TZ a/AK

RYBAK PAWEŁ

biologia

informatyka

 

RZEMIENIECKI MAREK

Matematyka

przedmioty zawodowe –

mechanika

Wychowawca:

2TP

RZESZUTEK ELŻBIETA

przedmioty zawodowe –

elektronika

 

SIÓDMIAK SEBASTIAN

wychowanie fizyczne

Wychowawca:

1 S

SOŁOWIEJ HENRYK

praktyczna nauka zawodu

 

STAŃCZAK MARIUSZ

praktyczna nauka zawodu

 

SZPERNALOWSKI CEZARY

wychowanie fizyczne

 

Wychowawca:

3 ZSZ MZiRW

SZYNKIEWICZ JERZY

wychowanie fizyczne

Wychowawca:

3 S2/P

TUMMEL AGNIESZKA

 

PSYCHOLOG

WĘGIEŁEK ELŻBIETA 

wiedza o kulturze, j. polski

 Wychowawca:

3 TP

WIERNA-FIGIEL BEATA

przedmioty zawodowe - budownictwo i architektura krajobrazu

Wychowawca:

2 TZ a/AK

WISŁOCKA-BOGDANOWICZ ANNA

przedmioty zawodowe - budownictwo

WICEDYREKTOR

WIŚNIEWSKA DANUTA

 

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

WÓJTOWICZ JOLANTA

przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu

 

WYSOCKA AGNIESZKA

j. polski

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

ZIENTARA ZDZISŁAW

praktyczna nauka zawodu

 

ZIĘTEK-WIŚNIEWSKA MONIKA

podstawy przedsiębiorczości

edukacja dla bezpieczeństwa

 

ŻEBROWSKI TOMASZ

przedmioty zawodowe –

mechanika