O NAS

Zapraszamy do powstającego od września 2015 roku Zespołu Szkół Technicznych, stanowiącego odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na szkoły kształcące fachowców.
W skład Placówki wejdą funkcjonujące dotychczas: Zespół Szkół nr 3 „Budowlanka” oraz Zespół Szkół nr 5 „Mechanik”.

Zespół Szkół Technicznych to szkoła, która oferuje najlepsze warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań, kształtuje umiejętności kluczowe, umożliwiające osiąganie sukcesów po jej ukończeniu (zwłaszcza zatrudnienia), a jednocześnie przygotowuje do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.

Placówka oferuje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych, dostosowuje formę zajęć do poziomu kształcenia, a uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w nowoczesnych warsztatach szkolnych, wyposażonych w sprzęt niezbędny do prawidłowego rozwoju zawodowego oraz w optymalne stanowiska egzaminacyjne. Stanowią one integralną bazę edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych, umożliwiającą współpracę z wieloma zakładami pracy, a prowadzona tam działalność usługowa pozwala na szybszy i dynamiczniejszy rozwój indywidualnych umiejętności oraz lepsze przygotowanie zawodowe ucznia.

Warto zaznaczyć, iż Zespół Szkół Technicznych już wkrótce zostanie uzupełniony o pierwsze w powiecie szczecineckim Centrum Praktyk Zawodowych, za powstanie którego odpowiedzialny jest Zespół, powołany specjalnie w tym celu przez Starostę Szczecineckiego w czerwcu 2015 roku. W jego składzie znaleźli się najlepsi nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodó, a także inni członkowie, których obecność daje gwarancję tego, iż powstający obiekt spełni wszelkie wymogi obecnego, wyjątkowo złożonego sektora edukacji zawodowej.

Centrum Praktyk Zawodowych, to przede wszystkim pewność, iż uczniowie, kończący naukę w szczecineckim Zespole Szkół Technicznych zdobędą wiedzę, niezbędną do natychmiastowego rozpoczęcia pracy. To także większa szansa na kontynuację nauki na uczelniach wyższych oraz wymianę doświadczeń z zaprzyjaźnionymi placówkami w kraju i za granicą.