KIERUNKI BUDOWLANE

ul. Artyleryjska 9

78-400 Szczecinek

tel. 94 374 27 08

fax 94 374 27 08

email:

zst.szczecinek@gmail.com

zs3szczecinek@interia.pl

 

www.zs3szczecinek.edupage.org

 

Technikum Zawodowe: (4-letni cykl nauki)

  • technik budownictwa
  • technik drogownictwa
  • technik architektury krajobrazu
  • technik technologii drewna  NOWOŚĆ

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: (3-letni cykl nauki)

  • murarz-tynkarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • stolarz

 

Masz pytania?

Odwiedź nas osobiście, zadzwoń lub napisz do nas!